AWMN @ oZoNet

You are here: Home > AWMN > HW IP Plan

HW IP Plan


HellasWireless: Πανελλαδική διευθυνσιοδότηση

Φαίδων 'paravoid' Λιαμπότης, paravoid παπάκι cube τελεία gr

Πρόλογος

Το παρόν αποτελεί μια πρόταση για την πανελλαδική διευθυνσιοδότηση των Wireless Community Networks που έχει ως στόχο:

 • Την βελτίωση της υπάρχουσας διευθυνσιοδότησης με σωστό subnetting (βλ. power-of-two),
 • Την επίλυση του προβλήματος της διευθυνσιοδότηση once and for all, με εκ των προτέρων διευθυνσιοδότηση όλης της Ελλάδας,
 • Την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνταν με απόδοση σε μερικές περιπτώσεις ανά πόλη ενώ σε άλλες ανά νόμο,
 • Την κατά το δυνατό δίκαιη απόδοση με κριτήριο των πληθυσμό,
 • Την κατά το δυνατό αναίμακτη μετάβαση των χρηστών των Wireless Community Networks πανελλαδικά.

Υπάρχουσα κατάσταση

Σύμφωνα με την τελευταία απόδοση (2003122001), η κατάσταση έχει ως εξής:

Wireless Community Network ΙP Range Νομός
AWMN 10.0.0.0/16 - 10.99.0.0/16 Αττικής
SWN/TWMN 10.100.0.0/16 - 10.129.0.0/16 Θεσσαλονίκης
LWN 10.130.0.0/16 - 10.139.0.0/16 Λαρίσης
CWN 10.140.0.0/16 - 10.143.0.0/16 �§ανίων
PWN 10.143.0.0/16 - 10.152.0.0/16 Αχαΐας
RWMN 10.153.0.0/16 - 10.154.0.0/16 Δωδεκανήσων
ΒΟΛΟΣ 10.155.0.0/16 - 10.156.0.0/16 Μαγνησίας
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 10.157.0.0/16 - 10.160.0.0/16 Φθιώτιδας
ΛΑΜΙΑ 10.161.0.0/16 - 10.161.0.0/16 Φθιώτιδας
Ν. ΠΕΛΛΗΣ 10.162.0.0/16 - 10.164.0.0/16 Πέλλας
Ν. ΣΕΡΡΩΝ 10.165.0.0/16 - 10.169.0.0/16 Σερρών
N. MYKONOY 10.170.0.0/24 - 10.170.100.0/24 Κυκλάδων
Ν. ΞΑΝΘΗΣ 10.170.101.0/24 - 10.172.195.0/24 Ξάνθης
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.172.196.0/24 - 10.175.38.0/24 Αρκαδίας

Η παραπάνω διευθυνσιοδότηση αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα:

 • Η απόδοση γίνεται με βάση το δεκαδικό σύστημα (π.χ. η Θεσσαλονίκη ξεκινάει από το 10.100.0.0/16).
 • Η απόδοση γίνεται σε μερικές περιπτώσεις ανά νομό (Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, �§ανιά, Πέλλα, Σέρρες, Ξάνθη, Αρκαδία), σε άλλες ανά πόλη ή δήμο (Πάτρα, Ρόδος, Βόλος, Μύκονο) ενώ σε μία περίπτωση και στα 2! (Λαμία, Φθιώτιδα)
 • Η απόδοση των διευθύνσεων είναι άνιση ποσοτικά, συνδυαζόμενη δε και με το γεγονός της απόδοσης άλλοτε ανά νομό και άλλοτε ανά πόλη.
 • Σε μία περίπτωση (Λάρισα, �§ανιά) έχει δοθεί ένα range σε δύο κοινότητες. (10.143.0.0/16).
 • Στις 3 τελευταίες αποδόσεις, περιλαμβάνονται και subnets μικρότερων των 16 bits, κάτι που δεν είναι πρακτικό για κανέναν.
 • Απαιτείται απόδοση κάθε φορά που μια νέα κοινότητα θέλει να συμμετέχει. Η ιστορία έχει αποδείξει πως κάτι τέτοιο υπήρξε δύσκολο στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύμηνη "ουρά", στην οποία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, μερικές σημαντικές και μεγάλες κοινότητες (Γιάννενα, Ηράκλειο).

Πρόταση

Στην παρακάτω πρόταση, τα IP ranges έχουν δοθεί έτσι ώστε όλες οι πόλεις μπορούν να γίνουν aggregate σε ένα και μόνο route - με εξαίρεση την Αττική, στην οποία απαιτούνται 2, λόγω μεγέθους κυρίως. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά έχοντας υπόψη και τις βλέψεις για ενσύρματη ένωση των δικτύων - κάτι όχι και τόσο μακρινό για μερικά δίκτυα.
Τα routes δίνονται αποκλειστικά σε νομούς και όχι σε πόλεις, δήμους, κοινότητες ή περιοχές. Αν σε έναν νομό υπάρχουν περισσότερα εκ του ενός wireless δίκτυα, τότε αυτά πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το επιπλέον subnetting που θα χρειαστεί. Αυτό οδηγεί σε απλοποίηση της διευθυνσιοδότησης αφού πλέον το minimum της απόδοσης είναι 1 Β-class (/16), κάτι επιθυμητό για ευνόητους λόγους.
Επίσης, λύνεται η χρονοβόρα διαδικασία αίτησης/απόδοσης , αφού πλέον διευθυνσιοδοτούνται εκ των προτέρων όλοι οι νομοί της Ελλάδας. Με αυτό επίσης θα λυθούν τυχόν μελλοντικές διαφωνίες περί αδικίας στην απόδοση ή καταλογισμός ευθύνης για την αργοπορία σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Ακόμα, το κριτήριο ποσοτικής απόδοσης είναι ο πληθυσμός σύμφωνα με τον οποίο βγαίνουν τα B-classes που αναλογούν στον συγκεκριμένο νομό. Έπειτα αυτά στρογγυλοποιούνται κατά περίπτωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να επιτευχθεί το "σωστό" subnetting. Κάποιοι νομοί έχουν αδικηθεί εκ των πραγμάτων, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί. Η προσπάθεια εστιάστηκε στον καταμερισμό των "χαμένων", ώστε κανείς να μην αδικηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, πληθυσμιακά αναλογούσαν σε μερικούς νομούς 5 B-classes τα οποία στρογγυλοποιήθηκαν προς τα κάτω στο 4. Ανάλογα, οι νομοί στους οποίους αναλογούσαν 3 B-classes, στρογγυλοποιήθηκαν στα 2.
Τέλος, στην απόδοση έχει προβλεφθεί τα 2 τελευταία B-classes (δηλαδή ένα /15 δίκτυο) να είναι δεσμευμένα για οποιαδήποτε κοινή χρήση απαιτηθεί. Για παράδειγμα θα μπορούσε το backbone της πανελλαδικής ένωσης των wireless community networks (αν πότε υπάρξει κάτι τέτοιο) να βρίσκεται σε αυτό το subnet.

Νομός Πληθυσμός B-classes Range Route
Αττικής 3761810 96 (64+32) 10.0.0.0 - 10.95.255.255 10.0.0.0/10
10.64.0.0/11
Θεσσαλονίκης 1057825 32 10.96.0.0 - 10.127.255.255 10.96.0.0/11
Λάρισας 279305 8 10.128.0.0 - 10.135.255.255 10.128.0.0/13
Αχαΐας 322789 8 10.136.0.0 - 10.143.255.255 10.136.0.0/13
Ευβοίας 215136 4 10.144.0.0 - 10.147.255.255 10.144.0.0/14
Μεσσηνίας 176876 4 10.148.0.0 - 10.151.255.255 10.148.0.0/14
Μαγνησίας 206995 4 10.152.0.0 - 10.155.255.255 10.152.0.0/14
Δωδεκανήσων 190071 4 10.156.0.0 - 10.159.255.255 10.156.0.0/14
Καβάλας 145054 2 10.160.0.0 - 10.161.255.255 10.160.0.0/15
Πέλλας 145797 2 10.162.0.0 - 10.163.255.255 10.162.0.0/15
Σερρών 200916 4 10.164.0.0 - 10.167.255.255 10.164.0.0/14
Αργολίδας 105770 2 10.168.0.0 - 10.169.255.255 10.168.0.0/15
Ξάνθης 101856 2 10.170.0.0 - 10.171.255.255 10.170.0.0/15
Αρκαδίας 102035 2 10.172.0.0 - 10.173.255.255 10.172.0.0/15
Δράμας 103975 2 10.174.0.0 - 10.175.255.255 10.174.0.0/15
Ηρακλείου 292489 8 10.176.0.0 - 10.183.255.255 10.176.0.0/13
Ιωαννίνων 170239 4 10.184.0.0 - 10.187.255.255 10.184.0.0/14
Κοζάνης 155324 4 10.188.0.0 - 10.191.255.255 10.188.0.0/14
Κορίνθου 154624 4 10.192.0.0 - 10.195.255.255 10.192.0.0/14
�§ανίων 150387 2 10.196.0.0 - 10.197.255.255 10.196.0.0/15
Έβρου 149354 2 10.198.0.0 - 10.199.255.255 10.198.0.0/15
Φθιώτιδας 178771 4 10.200.0.0 - 10.203.255.255 10.200.0.0/14
Ημαθίας 143618 2 10.204.0.0 - 10.205.255.255 10.204.0.0/15
Τρικάλων 138047 2 10.206.0.0 - 10.207.255.255 10.206.0.0/15
Βοιωτίας 131085 2 10.208.0.0 - 10.209.255.255 10.208.0.0/15
Πιερίας 129846 2 10.210.0.0 - 10.211.255.255 10.210.0.0/15
Καρδίτσας 129541 2 10.212.0.0 - 10.213.255.255 10.212.0.0/15
Κυκλάδων 112615 2 10.214.0.0 - 10.215.255.255 10.214.0.0/15
Κέρκυρας 111975 2 10.216.0.0 - 10.217.255.255 10.216.0.0/15
Ροδόπης 110828 2 10.218.0.0 - 10.219.255.255 10.218.0.0/15
Λέσβου 109118 2 10.220.0.0 - 10.221.255.255 10.220.0.0/15
�§αλκιδικής 107156 2 10.222.0.0 - 10.223.255.255 10.222.0.0/15
Ηλείας 193288 4 10.224.0.0 - 10.227.255.255 10.224.0.0/14
Αιτωλοακαρνανίας 224429 4 10.228.0.0 - 10.231.255.255 10.228.0.0/14
Λακωνίας 99637 2 10.232.0.0 - 10.233.255.255 10.232.0.0/15
Κιλκίς 89056 2 10.234.0.0 - 10.235.255.255 10.234.0.0/15
Ρεθύμνου 81936 2 10.236.0.0 - 10.237.255.255 10.236.0.0/15
Άρτας 78134 2 10.238.0.0 - 10.239.255.255 10.238.0.0/15
Λασιθίου 76319 2 10.240.0.0 - 10.241.255.255 10.240.0.0/15
Πρέβεζας 59356 1 10.242.0.0 - 10.242.255.255 10.242.0.0/16
Φλώρινας 54768 1 10.243.0.0 - 10.243.255.255 10.243.0.0/16
Καστοριάς 53483 1 10.244.0.0 - 10.244.255.255 10.244.0.0/16
�§ίου 53408 1 10.245.0.0 - 10.245.255.255 10.245.0.0/16
Φωκίδας 48284 1 10.246.0.0 - 10.246.255.255 10.246.0.0/16
Θεσπρωτίας 46091 1 10.247.0.0 - 10.247.255.255 10.247.0.0/16
Σάμου 43595 1 10.248.0.0 - 10.248.255.255 10.248.0.0/16
Κεφαλληνίας 39488 1 10.249.0.0 - 10.249.255.255 10.249.0.0/16
Ζακύνθου 39015 1 10.250.0.0 - 10.250.255.255 10.250.0.0/16
Γρεβενών 37947 1 10.251.0.0 - 10.251.255.255 10.251.0.0/16
Ευρυτανίας 32053 1 10.252.0.0 - 10.252.255.255 10.252.0.0/16
Λευκάδας 22506 1 10.253.0.0 - 10.253.255.255 10.253.0.0/16
Δεσμευμένα   2 10.254.0.0 - 10.255.255.255 10.254.0.0/15

Μετάβαση

Οι περισσότερες κοινότητες που συμμετείχαν στην προηγούμενη απόδοση την έχουν - σωστά - ακολουθήσει. Θα ήταν άδικο (και ανώφελο) να ζητήσουμε από τους εκατοντάδες χρήστες αυτών των δικτύων να αλλάξουν τις IPs που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα.
Έτσι το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας εστιάστηκε στην διατήρηση μέρους ή και όλου των διευθύνσεων που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι εν λόγω κοινότητες. Έτσι:

 • Η Αττική χάνει τα 10.96.0.0 - 10.99.255.255, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται.
 • Η Θεσσαλονίκη αλλάζει μέρος των διευθύνσεων της, όμως οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης έχουν ήδη συμφωνήσει και εφαρμόσει εδώ και καιρό αυτή την απόδοση.
 • Η Λάρισα αλλάζει μέρος των διευθύνσεων της, όμως δεν χάνει το χρησιμοποιούμενο range (10.131.0.0/16).
 • Τα �§ανιά, δυστυχώς βρίσκονται στους "χαμένους" αυτής της προσπάθειας αφού αλλάζει δραματικά το range τους.
 • Η Πάτρα αλλάζει και αυτή μέρος των διευθύνσεων της, όμως δεν χάνει το χρησιμοποιούμενο range (10.143.0.0/16).
 • Η Ρόδος ανήκει επίσης στους "χαμένους". Το θετικό είναι ότι το RWMN δεν φάνηκε ποτέ να λειτούργησε.
 • Ο Βόλος κρατάει το πρώτο μισό του προηγουμένως αποδοθέντος range και χάνει το υπόλοιπο μισό. Όμως, λόγω της απόδοσης ανα νομό, πλέον αποδίδονται 4 B-classes αντί των 2 στο προηγούμενο σχήμα.
 • Ο νομός Φθιώτιδας και το ασύρματο δίκτυο της Λαμίας ανήκουν επίσης στους "χαμένους" αφού αλλάζουν τελείως range.
 • Ο νομός Πέλλας και το ασύρματο δίκτυο των Γιαννιτσών αλλάζουν μερικώς range, κρατάνε όμως το χρησιμοποιούμενο range (10.162.0.0/16).
 • Ο νομός Σερρών κρατάει τα 3 πρώτα προηγουμένως αποδοθέντα B-classes (10.165.0.0 - 10.167.255.255), χάνει όμως τα υπόλοιπα 2.
 • Η Μύκονος είναι η τελευταία των "χαμένων", αφού αλλάζει και αυτή ολοκληρωτικά διευθύνσεις.
 • Ο νομός Ξάνθης κρατάει το πρώτο κομμάτι των διευθύνσεων που είχε και χάνει ένα άλλο, μικρό συγκριτικά.
 • Ο νομός Αρκαδίας και το ασύρματο δίκτυο της Τρίπολης κρατάει και αυτός το πρώτο και μεγαλύτερο κομμάτι των διευθύνσεων που ήδη είχε.
 • Ο νομός Ηρακλείου, αν και δεν συμμετείχε στην προηγούμενη διευθυνσιοδότηση, κρατάει το 10.176.0.0/16 που χρησιμοποιεί και είχε ανακοινώσει.

Σε γενικές γραμμές, έχει γίνει προσπάθεια όπου κάποια πόλη χάνει μέρος των διευθύνσεων της, να κρατάει τα πρώτα κομμάτια με την υπόθεση ότι η απόδοση εντός της πόλης έγινε με την σειρά. Δυστυχώς κάποιες κοινότητες δεν κατέστη δυνατό να κρατήσουν τις υπάρχουσες διευθύνσεις, θα πρέπει να δείξουν κατανόηση ;-)

Πόροι

 • Βασικό στοιχείο στην υλοποίηση αυτής της πρότασης ήταν η προηγούμενη πρόταση του Αλέξανδρου Ιωαννίδη (Alexanio@SWN), με πολλές τροποποιήσεις ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση.
 • Τα στοιχεία των πληθυσμών κάθε νομών έχουν παρθεί από την τελευταία Γενική Απογραφή, της 18ης Μαρτίου 2001.

3η Σεπτεμβρίου 2004 (revision 2)


nach oben